Østre Kirkegård

Christianskirken, Sønderborg

Christians Sogns Begravelsesvæsen

Ringgade 98A
6400 Sønderborg

Email:

christianskirken@tdcadsl.dk


Telefon: 7442 3656
Fax:      7442 7503


Kirkegårdsleder:
Odin Møller
Traditionel Urnebegravelse

Afd. I  -  IA  -  IC  -  ID 


De almindelige urne-gravsteder er på ca. 1 mog beregnet til fra 1 til 4 urner. Gravstederne kan anlægges efter eget ønske og beplantes med planter af passende størrelse. 

Kun i afd. IA er der klausuler på gravmindets udseende