Østre Kirkegård

Christianskirken, Sønderborg

Christians Sogns Begravelsesvæsen

Ringgade 98A
6400 Sønderborg

Email:

christianskirken@tdcadsl.dk


Telefon: 7442 3656
Fax:      7442 7503


Kirkegårdsleder:
Odin Møller

Fællesplænen

Afd. IE


I afd. IE er der mulighed for anonym urne-nedsættelse i græsareal. 

Der foretages ingen markeringer i plænen. Pårørende kan efter aftale med kirkegårdskontoret deltage ved nedsættelsen. Der skal ved lejens start betales til obligatorisk vedligeholdelse for hele fredningsperioden på 10 år. Afdelingerne CI og IB benyttes ikke længere.