Østre Kirkegård

Christianskirken, Sønderborg

Christians Sogns Begravelsesvæsen

Ringgade 98A
6400 Sønderborg

Email:

christianskirken@tdcadsl.dk


Telefon: 7442 3656
Fax:      7442 7503


Kirkegårdsleder:
Odin Møller
Traditionel kistebegravelse 
Afd. A – B – E – F – G – KLMNO – P - R.
BEMÆRK: Der kan ikke oprettes ny gravsteder i afdelingerne mærket med rødt.


De traditionelle gravsteder er beregnet til en eller to kister. Enkelte steder er der muligheder for gravsteder til 3 og 4 kister. Der kan tillige nedsættes urner i gravstederne.

Alle gravsteder er forsynet med hæk på 3 sider og en kant ud mod stien.

Gravstederne kan anlægges individuelt og beplantes efter eget ønske, dog således at det ikke er generende på de tilstødende gravpladser eller virker skæmmende på kirke-gårdens helhedsindtryk.

Et gravsted erhverves for 25 år (fredningsperioden) og kan herefter forlænges med en periode på minimum 5 år.