Østre Kirkegård

Christianskirken, Sønderborg

Christians Sogns Begravelsesvæsen

Ringgade 98A
6400 Sønderborg

Email:

christianskirken@tdcadsl.dk


Telefon: 7442 3656
Fax:      7442 7503


Kirkegårdsleder:
Odin Møller


Første etape af Østre Kirkegård blev anlagt i årene 1941 - 1943 og taget i brug maj 1945.
I 1953 blev anden del af kirkegården anlagt, sådan at kirkegården nu har en samlet størrelse på ca. 8 hektar sammen med de omkringliggende arealer.

Anlægget er udarbejdet af havearkitekt Johannes Tholle fra København, og hovedlinjerne er en midterakse, der går øst - vest, og en tværakse nord - syd. Hvor akserne krydser er der en lille dam som et smukt midtpunkt på kirkegården, og midteraksens yderpunkter udgøres af kirken i den vestlige ende og et stort granitkors i den østlige ende.


M. LEONHARDIS PAGMANNO

susa praepositus Sünderborgensis anno 1682

Denne indskrift findes på klokken, der er en gave til Sct. Marie Kirke i året 1682. Den lå på kirkens loft uden krone og knebel.
Giveren var magister Leonhard Pechmann, født 1623 som søn af den senere borgmester i Sønderborg, Christoffer Pechmann.

Han blev student i Rostock 1640, magister i Königsberg 1646, diakon i Sønderborg 1659 og fra 1677 og til sin død 1694 var han provst og slotspræst i Sønderborg.

I 1659 ægtede han sin forgængers, præsten Johannes Tortzens enke og samme år overtog han dennes gravsted i Sct. Marie Kirkens sydlige sidegang. Der ligger han begravet.

Klokken blev skænket til Christians Sogn fra Sct. Marie Sogn i forbindelse med opdelingen af Sønderborg Sogn i to år 1957 og er opsat ved dammen midt på kirkegården.