Østre Kirkegård

Christianskirken, Sønderborg

Christians Sogns Begravelsesvæsen

Ringgade 98A
6400 Sønderborg

Email:

christianskirken@tdcadsl.dk


Telefon: 7442 3656
Fax:      7442 7503


Kirkegårdsleder:
Odin Møller
Kistebegravelse i plæne

Afd. T


Gravstederne er udlagt i græs og vedligeholdes af kirkegårdens personale og må ikke beplantes eller indhegnes. Gravminderne er skråtstillede med en vase til blomster foran stenen. Der skal indbetales til obligatoriskvedligeholdelse for hele fredningsperioden på 25 år ved lejens start. Der er mulighed for at forlænge lejen.

Anonym kistebegravelse i plæne

Afd. U


Gravstederne er udlagt i græs og vedligeholdes af kirkegårdens personale og må ikke beplantes eller indhegnes. Der skal indbetales til obligatorisk vedligeholdelse for hele fredningsperioden på 25 år ved lejens start. Der er ikke mulighed for at forlænge lejen efter udløbet.