Østre Kirkegård

Christianskirken, Sønderborg

Christians Sogns Begravelsesvæsen

Ringgade 98A
6400 Sønderborg

Email:

christianskirken@tdcadsl.dk


Telefon: 7442 3656
Fax:      7442 7503


Kirkegårdsleder:
Odin Møller


I Afd. B længst oppe mod kirken ligger 4 frihedskæmper fra 2. Verdenskrig begravet. Afdelingen rummer også mindesten for gendarmer som døde i tyske koncentrationslejre, ligesom også Sønderborgs første danske borgmester efter 1920 ligger begravet her.