Østre Kirkegård

Christianskirken, Sønderborg

Christians Sogns Begravelsesvæsen

Ringgade 98A
6400 Sønderborg

Email:

christianskirken@tdcadsl.dk


Telefon: 7442 3656
Fax:      7442 7503


Kirkegårdsleder:
Odin Møller

Den russiske offensiv januar 1945 mod den tyske østgrænse afskar millioner af tyskere i de østlige provinser (Østprøjsen, Vestprøjsen, Danzig (Gdansk), Schlesien og Pommern). Den russiske offensiv udløste en massiv flygtningestrøm af civile, næsten udelukkende kvinder og børn. Efter at det sidste, overfyldte tog var kørt, var den eneste mulige flugtvej via Østersøen. Det var en isvinter med ned til 25 graders frost og masser af sne. Allerede under flugten døde mange mennesker undervejs af afkræftelse, og mange små børn frøs ihjel. I havnebyerne stod i tusindvis af frysende, sultne flygtninge og ventede på skibe. Når et skib ankom, blev svage mennesker væltet omkuld og trampet ihjel. På skibene var hygiejnen og madforsyningen mere end dårlig, og ofte var der ikke plads nok til, at man kunne sætte sig eller ligge ned. Alle var i en elendig forfatning, og allerede på skibene døde mange af flygtningene, især børn. Flere af flygtningeskibene blev torpederet af sovjetiske ubåde, blev bombet af fly, eller de ramte en mine og sank.

I månederne inden den tyske kapitulation 4.maj 1945 kom der omkring 250.000 tyske flygtninge til Danmark. En tredjedel var børn under 15 år. Nogle af skibene sejlede mod København. Her blev flygtningene, først og fremmest kvinder og børn, men også sårede soldater og gamle mænd, i starten anbragt i skoler og offentlige bygninger. Danmark var stadig besat af tyskerne, så den tyske flygtningestrøm blev betragtet som et problem for den tyske besættelsesmagt og det skulle tyskerne selv løse, og en stor del af befolkningen var fjendtligt indstillet over for flygtningene. Det var forbudt for danskere at have kontakt til flygtningene. Senere blev de tyske flygtninge fordelt hen over landet, hvor der blev oprettet lejre, størstedelen bevogtet og indhegnet med pigtråd.


Indtil befrielsen var det de tyske besættelsesmyndigheder, der havde ansvaret for flygtningene, derefter de danske myndigheder. Kosten i lejrene var mange steder mangelfuld, hygiejnen ligeså. De danske sygehuse var i almindelighed lukket for tyske flygtninge, og de fleste danske læger nægtede at behandle dem. De få gamle læger, der var kommet med flygtningestrømmen, måtte klare opgaven.

Det officielle Danmark, ministerier og Sundhedsstyrelsen, besluttede ikke at registrere sygdomme, fødsler eller dødsfald blandt flygtningene. Undtaget var dog tilfælde af paratyfus, tyfus, plettyfus og dysenteri. Ca. 23.000 tyske flygtninge kom til Sønderjylland, hvor de dels blev privat optaget i familier i den hjemmetyske folkegruppe, dels blev indkvarteret på skoler og offentlige bygninger, hovedparten dog i interneringslejre. I maj 1945 var der 6.754 flygtninge i Sønderborg luftværnskreds. Heraf befandt sig 4.254 flygtninge i lejre, dels på skibe i havnen og dels i Sønderborg by:
Askovhus på Hertug Hans Gade, Frimurerlogen på Herman Bangsvej, Haus Adalbert på Helgolandsgade, Hertug Frederik Skolen på Kirkealle, Hotel Alhambra på Sundgade, Hotel Strand på Strandvejen, Håndværkerskolen på Sdr. Landevej, Jugendheim på Ringridervej, KFUM på Løkken, Ringriderhallen og Ridehuset på Ringriderpladsen, Sct. Jørgens Skolen på Kirketorvet og Statsskolen på Kongevejen.

Omkring 800 flygtninge var indkvarteret rundt om på Als, enten privat (i hjemmetyske familier) eller i lejre. 1.700 flygtninge var privat indkvarteret på Sundeved. I årene 1945-1949 døde flere end 7000 flygtningebørn under 5 år i Danmark. Ca. 3000 af dem døde som spædbørn. De døde af ernæringsforstyrrelser, lungebetændelse, mæslinger, difteri, skarlagensfeber, tuberkulose, mave-tarm- sygdomme og afkræftelse.

På tidspunktet af Tysklands kapitulation 4. maj 1945 var der ca. 550.000 tyskere i Danmark, deraf ca. 300.000 soldater med ca. 50.000 sårede. Soldaterne forlod landet hurtigt, mens de første flygtninge kunne forlade landet i 1946 og de sidste i februar 1949. Der er begravet 14.853 tyske flygtninge og 10.077 tyske soldater på kirkegårde i Danmark.

Her på Christianskirkens Kirkegård ligger der 185 flygtninge og 45 tyske soldater, alle døde/begravet 1945 og i starten af 1946, heraf 70 børn under 18 år. Blandt de 45 tyske soldater er de 11 soldater, der blev skudt den 5.5.1945 for mytteri.