Østre Kirkegård

Christianskirken, Sønderborg

Christians Sogns Begravelsesvæsen

Ringgade 98A
6400 Sønderborg

Email:

christianskirken

@tdcadsl.dk

Telefon: 7442 3656
Fax:      7442 7503


Kirkegårdsleder:
Odin Møller


Rosenhaven

Afd. S1 - S2 - S3 - S4

 

Denne afdeling er beregnet til urnenedsættelse i græs med en navneplade. Stedet er udlagt med græs og passes af kirkegårdens personale. Der må ikke foretages nogen form for beplantning.